Boekingsvoorwaarden VDF Vaarvakanties

Reserveer een vaarvakantie bij de vaarspecialist VDF Vaarvakanties. Geniet samen van een geweldige vaarvakantie en reserveer of vraag en offerte aan voor een onvergetelijke vaarvakantie. Wij helpen u graag!

Voorwaarden

Reserveren

Het is aan te bevelen eerst beschikbaarheid aan te vragen via www.vdfvaarvakanties.nl of te bellen met ons kantoor in Markelo: 0547 – 38 05 82. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Is de datum en de accommodatie beschikbaar, dan krijgt u van ons een optie. Het boekingsformulier moet binnen 5 werkdagen in ons bezit zijn. Als het boekingsformulier later binnenkomt, dan kunnen wij geen garantie geven dat de geopteerde accommodatie nog vrij is.

Betalingen

Bij reservering van een motorjacht betaalt u 40% van de huursom vooraf. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van dit bedrag. Wanneer uw huurperiode verschillende prijsperiodes overlapt, dan wordt de prijs pro rato per nacht berekend. De premie van een via VDF gesloten annuleringsverzekering betaalt u tegelijkertijd. De premie van een via VDF gesloten reisverzekering betaalt u met het restant van de huursom.

Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor uw vertrek bij ons binnen te zijn. Indien het restantbedrag niet binnen de gestelde termijn in ons bezit is, dan behoudt VDF Vaarvakanties zich het recht voor om de reservering te annuleren en is de opdrachtgever aansprakelijk voor zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke annuleringskosten. Reeds betaalde gelden zullen met de annuleringskosten worden verrekend. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de reis moet terstond de gehele huursom aan de balie worden voldaan of telefonisch worden overgemaakt.

Prijzen

VDF Vaarvakanties behoudt zich het recht voor om tot 20 dagen voor de reis de huursom te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in b.v. de BTW. VDF zal daarbij aangeven hoe de verhoging/verlaging is berekend.

Documenten en verzekeringen

De reizigers dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een toeristenkaart, annulerings- en reisverzekering, rijbewijs en groene kaart.

Privacy policy

Door akkoord te gaan met onze algemene boekingsvoorwaarden gaat u ook akkoord met onze privacy polic en de voorwaarden van de door ons aangeboden reis- en/of annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid

VDF Vaarvakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor ook aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. VDF draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Indien VDF jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van vakantiegenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.

Waarborgsom

Bij aankomst dient u op onze bestemmingen een waarborgsom te betalen. Dit bedrag wordt aan het eind van uw vakantie aan u gerestitueerd onder aftrek van eventueel aangebrachte schade. Wilt u buiten de vastgestelde uren vertrekken, dan wordt de waarborgsom aan u gerestitueerd onder aftrek van administratie- en portokosten (minimaal € 20,-) en eventueel aangebrachte schade.

Opzegging

VDF Vaarvakanties kan de reisovereenkomst opzeggen indien door overmacht een reis niet door kan gaan. Zij heeft de verplichting dit schriftelijk, met opgave van redenen, te melden. Betaalde huursommen worden dan direct gerestitueerd.

Wijzigingen in bestaande reserveringen

Het bedrag van de wijziging is afhankelijk van de aard van de wijziging.

Speciale wensen

Aan speciale wensen zal zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat het daaraan niet kunnen voldoen enig recht tot financiële compensatie zal bieden. Ondanks onze accuratesse kunnen er toch fouten in deze brochure voorkomen. Aan het niet doorgaan van een reservering, aangebrachte wijzigingen in het programma en/of gemaakte fouten kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. In geval enige rechtbank desondanks enigerlei aansprakelijkheid zou aannemen, komen partijen uitdrukkelijk overeen, dat de aansprakelijkheid van VDF zal zijn beperkt tot maximaal éénmaal de huursom.

Kijk voor meer informatie op de website:

Naast onze algemene voorwaarden zijn op de motorjachten ook de huur-/wijzigings- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende typen motorjachten van toepassing. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor de beschikbaarheid van boten of de mogelijkheden voor een bepaalde reisplanning. Via de telefoon is uw reis zo geboekt!

Voor vragen

U kunt ons bereiken op:

VDF Vaarvakanties
Veldweg 4, 7475 NS Markelo
Tel: 0547 – 38 05 82
Fax: 0547 – 29 31 96
Email: [email protected]